AEIOU Seiten mit Links auf

Kapuziner

Encyclopedia of Austria: Franziskaner, katholische Orden
Encyclopedia of Austria: Bettelorden
Encyclopedia of Austria: Franziskaner OFM
Encyclopedia of Austria: Kapuzinergruft
Encyclopedia of Austria: Klöster
Encyclopedia of Austria: Minoriten
Encyclopedia of Austria: Missionsorden

Zurück zu Kapuziner