AEIOU Seiten mit Links auf

Diözese

Encyclopedia of Austria: katholische Kirche
Encyclopedia of Austria: Erzbistümer
Encyclopedia of Austria: Drau
Encyclopedia of Austria: Bistümer
Encyclopedia of Austria: Dekanat
Encyclopedia of Austria: Diözesanrat
Encyclopedia of Austria: Kirchenprovinzen
Encyclopedia of Austria: Priesterrat
Encyclopedia of Austria: Seckau

Zurück zu Diözese