AEIOU Seiten mit Links auf

Maria Amalia

Encyclopedia of Austria: Maria Theresia, * 1717

Zurück zu Maria Amalia