AEIOU Seiten mit Links auf

Fadrus, Viktor

Encyclopedia of Austria: Furtmüller, Karl
Encyclopedia of Austria: Glöckel, Otto

Zurück zu Fadrus, Viktor